1. Sınıf 2. Dönem 2. Veli Toplantısı 2017-2018

Açıklama:

 

Toplantı dilekçesi, tutanak, davetiye ve imza listesi.

1. Toplantının açılışı, yoklama kâğıdının imzalanması
2. İkinci dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
3. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve alınacak önlemler 
4. Okuma hızlarını artıracak çalışmalar
5. Yaz tatili için öneriler
6. Dilek ve temenniler 

1. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı 2017-2018

Açıklama:

 

Toplantı dilekçesi ve tutanağı, veli imza listesi

 1. Toplantının açılışı, yoklama kâğıdının imzalanması
 2. Birinci dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
 3. Okuma – yazma öğreniminde sınıfın genel durumu.
 4. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve alınacak önlemler
 5. Okuma hızlarını artıracak çalışmalar
 6. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması
 7. Öğrenci davranışları
 8. Öğrencilerin tertip, düzen ve temizliği.
 9. Okul, öğretmen ve veli işbirliğinin önemi
 10. Motivasyon ve güdülemenin önemi
 11. Geziler ve okuma bayramı konusu
 12. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 13. Dilek ve temenniler

1. Sınıf 1. Dönem 3. Veli Toplantısı (Geniş İçerikli) Dokümanları 2017-2018

Açıklama:

 

Toplantı dilekçesi ve tutanağı, veli imza listesi

1. Açılış ve yoklama,
2. Harf öğretiminin esasları,
3. Derslerin işlenişi ile ilgili bilgilendirme,
4. Gelinen süreci değerlendirme,
5. Ders araç gereçleri, 
6. Öğrenci davranışları ve izlenecek yol,
7. Sorumluluk duygu ve davranışı,
8. Çocukların beslenmelerinin konuşulması,
9. Öğrencilerin yatış kalkış saatleri.
10. Öğrenmede öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin önemi, Velilerin öğrencilere ve öğretmene nasıl yardımcı olabileceklerinin anlatılması, evde dikte çalışmaları, 
11. Okula devamın sağlanması ve önemi
12. Öğrencileri tanıma çalışması,
13. Çocukların temizlik alışkanlıklarının konuşulması,
14. Öğrencilerin genel ve özel durumları hakkında bilgilendirme,
15. Öneriler,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

1. Sınıf 1. Dönem 2. Veli Toplantısı (Geniş İçerikli) Dokümanları 2017-2018

Açıklama:

 

Toplantı dilekçesi ve tutanağı, veli imza listesi
1. Açılış ve yoklama,
2. Harf öğretiminin esasları,
3. Derslerin işlenişi ile ilgili bilgilendirme,
4. Öğrenmede öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin önemi,
5. Okula devamın önemi ve kontrolü,
6. Öğrencileri tanıma çalışması,
7. Öğrenci davranışları ve izlenecek yol.
8. Sağlık konulu doldurulacak evraklar ile ilgili bilgilendirme, 
9. Temizlik
10. Öğrencilerin genel ve özel durumları hakkında bilgilendirme,
11. Öneriler,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış.

1. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantısı (Geniş İçerikli) Dokümanları 2017-2018

Açıklama:

 

Toplantı dilekçesi ve tutanağı, adres bilgileri formu, veli imza listesi
GÜNDEM
1.   Açılış ve yoklama,
2.   Yeni ilköğretim Türkçe dersi programı hakkında bilgilendirme
3.   Uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme,
4.   Öğrenmede öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin önemi,
5.   Okula devamın önemi ve kontrolü,
6.   Kılık, kıyafet, temizlik ve okula zamanında gelinmesi,
7.   Öğrencileri tanıma çalışmaları,
8.   Öğrenci davranışları ve izlenecek yol,
9.   Kullanılacak ders araç-gereçlerini konuşulması,
10.   Beslenme, okul harçlığı, meyve yeme ve su içme alışkanlığı
11.   Sınıf ihtiyaçlarının konuşulması,
12.   Öğrenci başarısının artırılması, 
13.   Düzenli ders çalışma,
14.   Özgüven sağlama,
15.   Dilek ve temenniler,
16.   Kapanış.

 

 

1. Sınıf Veli Toplantı Tutanakları ve Belgeleri (1. ve 2. Dönem)

Açıklama:

 

İmza ve telefon listesi, çağrı pusulası, izin dilekçesi, 1.dönem ve 2. dönem toplantı tutanakları 4 adet.

 

 

 

1. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantısı

Açıklama:

 

Gündem Maddeleri
1.Açılış ve yoklama,
2.Öğrenmede öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin önemi,
3.4+4+4 sistemi hakkında bilgilendirme
4.Okula devamın önemi ve kontrolü,
5.Kılık, kıyafet, temizlik ve okula zamanında gelinmesi
6.Öğrencileri tanıma çalışmaları,
7.Öğrenci davranışları ve izlenecek yol,
8.Uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme
9.Kullanılacak ders araç-gereçlerinin ve yardımcı ders fotokopilerinin ve kaynak kitapların konuşulması
10.Proje, performans ödevleri konusunda bilgilendirme.
11.Sınıf velisinin seçilmesi
12.Dilek ve temenniler,
13.Kapanış.

 

Arama