2. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı (genişletilmiş)

Açıklama:

Dilekçe, tutanak, imza listesi.

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

1) Toplantının açılış konuşması,
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3) İmza listesine imzaların alınması,
4) Toplantı gündeminin okunması(İlave maddeler varsa eklenmesi)
5) 1.Eğitim-öğretim öğretim yılının değerlendirilmesi,
6) 2. Dönem yapılacak çalışmalar,
7) Öğrencilerin kahvaltı ve diğer beslenme sorunları,
8) Devamsızlık yapılmamasının ve okula zamanında gelmenin önemi ile okula giriş ve çıkış saatleri hakkında bilgi verilmesi,
9) Derslere hazırlıklı gelmenin ve verilen görevlerin eksiksiz yerine getirmenin öğrenciye olan katkısı ve önemi,
10) Okuma alışkanlığının kazanılması ve okuma zamanı hakkında velilerin bilgilendirilmesi,
11) Eksiklerin giderilmesi için alınacak tedbirler,
12) Eksik araç-gereç ve kitapla okula gelinmemesi,
13) Şiir defteri ve günlük tutulması,
14) Çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma,
15) Öğrencinin uyku saatleri ve önemi,
16) Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları için yapılacak çalışmalar
17) Sınıf olarak yapılacak geziler ve sosyal etkinlikler, 
18) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çalışmaları,
19) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları hakkında bilgilendirme,
20) Dilek ve temenniler.

2. Sınıf 1. Dönem 2. Veli Toplantısı (genişletilmiş)

Açıklama:

1. Açılış konuşması, yoklama,
2. Okul-Öğretmen-Veli işbirliği,
3. Devamsızlık ve okula geliş gidiş saatleri, 
4. Öğrencilerin temizliği, kılık ve kıyafeti ile beslenme konularında açıklamalarda bulunulması,
5. Eve verilen görevler, verilen çalışmalarla ilgili velilere düşen görevler, velilerin evde yapması gerekenler
6. Derslere hazırlıklı gelmenin, ders araç ve gereçlerinin eksiksiz getirmenin önemi,
7. Öğrencilerde derslerle ilgili belirlenen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili açıklamalar,
8. Evde okuma saati uygulaması, 
9. Sınıf kitaplığı,
10. Etwinning proje çalışmalarıi
11. Dilek ve temenniler ve kapanış.

 2. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantısı (genişletilmiş)

Açıklama:

 2. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantısı (genişletilmiş)

 2. Sınıf 1. Dönem 2. Veli Toplantısı (genişletilmiş)

Açıklama:

 

 2. Sınıf 1. Dönem 3. Veli Toplantısı Genişletilmiş

Açıklama:

 

 2. Sınıf 2. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı

Açıklama:

 2. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı

Davet+dilekçe+tutanak+imza listesi

 2. Sınıf 2. Dönem 2. Veli Toplantı Tutanağı

Açıklama:

 Arkadaşların tutanaklarından derleniğ genişletilmiştir.
1.Açılış, yoklamanın yapılması
2.İkinci dönemin değerlendirilmesi
3.Devamsızlığın önlenmesi ve ders giriş çıkış saatleri konusunda velilerin bilgilendirilmesi
4.Ders araç ve gereçleri
5.Performans ödevleri
6.Sorumluluk, özgüven ve aşırı koruyucu ebeveyn
7.Derslerin işleyişi ve kaynakların kullanılışı
8.Öğrencilerin ödevlerinin zamanında ve tam bir şekilde yaptırılmasının önemi
9.Okuma yazma bilmeyen öğrencilerin durumu
10.Öğrencilerin temizlik ve bakımı
11.Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının önemi
12.Öğrencilerin davranış biçimlerinin değerlendirilmesi
13.Okul veli ve öğretmen işbirliğinin önemi üzerinde durulması
14.Öğrencilerin uyku saatlerinin değerlendirilmesi
15.Telefon bilgilerinin güncellenmesi
16.Öğrencilerin genel durumları hakkında velilerin bilgilendirilmesi
17.23 Nisan çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
18.Okul gezileri hakkında bilgi verilesi
19.Dilek ve temenniler

çağrı pusulası+imza listesi+tutanak

Arama