Eğitim Öncesi

Eğiticinin eğitim yapılacak yeri herkesin en kolay ulaşabileceği ve hedef kitleye uygun bir yer olarak seçmesi

Eğiticinin eğitimi hedef kitleye en faydalı olacağı zamana göre ayarlaması (grupla birlikte de belirlenebilir)

Eğitim alanının düzenlenmesi, grup çalışması için ortamı ayarlaması (ısı, ışık, oturma düzeni, müzik vs)

Eğiticinin sunumdan önce sunum kumandası edinmesi

Eğiticinin uygun bir kılık ve kıyafet tercih etmesi

Eğiticinin eğitim alanına bir saat önce gitmesi, materyallerini ve bilgisayarını hazırlaması, sunuyu açarak denemesi

Eğiticinin yapacağını sunumun tasarımının sade ve güzel olması

Eğiticinin bir hafta öncesi soğuk prova ve bir gün öncesi sıcak prova yapması (kendi kendine veya arkadaşlarına sunma vs)

Eğiticinin sunum esnasında kullanmak için elinde küçük notlar hazırlaması

Eğiticinin katılımcıları mümkünse kapıda güler yüzlü bir şekilde karşılaması

Eğiticinin katılımcıları sınıfta hafif bir müzikle karşılaması

Eğiticinin eğitime katılacak kişiler hakkında daha bilgi edinmesi

Eğiticinin telefonunu sessize alması

 

Eğitim Esnasında

Eğiticinin etkinlik başlangıcında kendini tanıtması (tecrübe, öğrenim, memleket)

Eğiticinin etkinlik başında verdiği kursu, kursun ilgili olduğu kurum veya sivil toplum kuruluşu, verilecek eğitimin kısaca amacını, içeriğini ve zaman planını paylaşması

Eğiticinin katılımcılarla beraber tanışma ve teneffüslerden sonra buz kırma oyunları oynaması

Eğiticini sınıf ile eğitim öncesi sınıf sözleşmesi düzenlemesi (Bu etkinlikten beklentileriniz? Ne olursa sizin bu beklentilere ulaşmanızı engeller? Siz ne yaparsanız benim beklentilerime ulaşmamı engellemiş olursunuz?)

Eğiticinin eğitim esnasında yetişkinlere dikte etmeden deneyim paylaşımı yapacağını açıklaması

Eğiticinin karşılaştığı konuşkan ve provakatif dirençlerle karşılaştığında başetmek amacıyla farklı yöntemler kullanması (polemiğe girmeme, konuyu sonraya bırakma, ara verme, sıcak patates vb)

Eğiticinin bilmediği bir soruda “Ben bunu yöneticimize danışayım” şeklinde cevaplaması

Eğiticinin eğitim esnasından kendi yaşamından ölçülü bir şekilde örnekler vermesi, katılımcıların örnek vermesi için desteklemesi (Toplumsal normlara dikkat ederek)

Eğitimcinin küçük grup ve büyük grup etkinlikleri düzenlemesi

Eğiticinin konuya hakim olması

Eğiticinin eğitim sonrası için dosya alışverişi, bilgi alışverişi için kendisi ile ilgili iletişim kanallarını paylaşması

Eğiticinin eğitim esnasında katılımcılarla göz teması kurması ve onları etkin dinlemesi

Eğiticinin her katılımcıyı etkinliğe katılması için motive etmesi ve her paylaşımdan sonra teşekkür ederek dönüt vermesi

Eğitimcinin katılımcıların paylaşımlarından diğer katılımcıların rahatsız olmayacağı şekilde oturumu yönlendirmesi

Eğiticinin her katılımcının ihtiyacı ve gereksinimlerinin farklı olduğunu bilerek buna özel bir sunum yapması

Eğiticinin grubunun algı seviyesine göre etkinliklerini düzenlemesi, örnek olaylara yer verilmesi

Eğiticinin katılımcıların gelişmelerini övmesi, olumlu dönütler vermesi

Eğiticinin grup çalışmalarında grupları tek tek gezmesi,

Eğiticinin sınıf içinde tüm alanları orantılı bir şekilde kullanması, sınıf hakimiyeti

 

Eğitimden Sonra

Eğiticinin katılımcılardan dönütler sağlama için değerlendirme etkinlikleri yapması (olumlu ve olumlu yönler, değerlendirme formu, anket vs)

Eğiticinin katılımcılara teşekkür ederek etkinliği bitirmesi

beklenmektedir.