HAYAT BİLGİSİ TEMA SONU DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 2. Sınıf Hayat Bilgisi  -   1. Tema Okul Heyecanım Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

2. Sınıf Hayat Bilgisi 1. Tema: Okul Heyecanım Değerlendirme
20 Soru, çoktan seçmeli, doğru yanlış - 2 sayfa

 2. Sınıf Hayat Bilgisi  -  2. Tema Benim Eşsiz Yuvam Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

A. Aşağıdaki sorulara doğru olanların başında D harfi, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
C. Aşağıdaki resmi inceleriniz ve istenilen tarifleri, karşısında, sağında, solunda, geçince, yanında vs. gibi kelimeler kullanarak anlatınız.
Ç. Aşağıdaki soruları yandaki şekle göre cevaplayınız
D. Aşağıdaki hayvanları yuvaları ile eşleştiriniz.
E. Aşağıdaki adres tablosunu evinize göre doldurunuz
F. Aşağıda verilen meslekleri yaptıkları işlerle eşleştiriniz. Mesleğin altına adınız yazınız.
G. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 

 

TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 2. Sınıf Türkçe -  1. Tema Birey Ve Toplum Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 2. Sınıf Türkçe 1. Tema Birey Ve Toplum Değerlendirmesi. Soruların Bir Kısmı Derlemedir.

 

 

 2. Sınıf Türkçe - 2. Tema Atatürk Teması Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 2. Sınıf Türkçe Dersi 2. Terma Atatürk Tema Sonu Değerlendirme.

2. Sınıf Türkçe -  3. Tema: Üretim, Tüketim Ve Verimlilik Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 İçerik: Kelime oluşturma, zıt anlam bulmaca, eş sesli kelimeler, bilmece, eş anlamlılar bulmaca, sözcükleri cümlede kullanma, sözcüklerin özellikleri, yazım hataları ,sözcük oluşturma

2. Sınıf Türkçe -  4. Tema Oyun Ve Spor Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 2. Sınıf Türkçe 4. Tema Oyun ve Spor Tema Sonu Değerlendirme
8 Soru
-sözlük sırası,
-tekil çoğul,
-yazım yanlışı,
-anlama göre eşleştirme,
-konuyla ilgili yazı yazma,
-resimde gördüklerini yazma,
-5N 1K

2. Sınıf Türkçe - 5. Tema Hayal Gücü Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 •Sıralama
•Cümle kurma
•Kelime yazma
•Konuyla ilgili yazı yazma
•Noktalama işaretleriyle doldurma
•Parafrafı eş anlamlılarıyla tekrar yazma
•Metinle ilgili soru yazma
•Fakat, ama, ancak, çünkü kelimelerini kullanma
•Verilen kelimeleri kullanarak hikaye yazma
•Eşsesli kelimeleri cümle içinde kullanma
•Sözlükten kelime bulma
•Kelimenin anlamını değiştiren ekler
•Kutucuklardaki eksik cümleleri tamamlama

2. Sınıf Türkçe -  6. Tema Sağlık Ve Çevre Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 1.Yandaki resmi inceleyiniz. Resme uygun
başlıklar yazınız.
2.Aşağıda verilen hikâyeyi tamamlayınız.
3.Yukarıdaki hikâyeye göre aşağıdaki hikâye haritasını doldurunuz.
4.Aşağıya bildiğiniz eş anlamlı kelimelerden 5 tanesini yazınız.
5.Aşağıdaki karışık olarak verilen kelimelerden cümle oluşturunuz.
6.Aşağıdaki kelimelerin çağrıştırdığı kelimeleri noktalı yerlere yazınız.
Aşağıda verilen soruları yandaki şiire göre cevaplayınız.
9.Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlısını bir cümlede kullanınız.

2. Sınıf Türkçe -  7. Tema Değerlerimiz Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

8 soru
Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kısa bir hikâye yazınız
Aşağıda verilen tekil kelimelerin çoğul halini, çoğul kelimelerin tekil halini yazınız.
Resimde gördüklerinizi noktalı yerlere yazınız
Aşağıdaki boş alana yaşadığınız yerin güzelliklerini yazınız.
Aşağıdaki boşluklara uygun olan noktalama işaretini yerleştiriniz
Aşağıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz
Oksijen, okul, oyun sözcüklerinin sözlükte hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 

 

MATEMATİK TEMA SONU DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 2. Sınıf Matematik - 1. Tema Şekiller ve Sayılar Değerlendirme Sınavı 

Açıklama:

 

 2. Sınıf Matematik - 2. Tema Sayı Avı Değerlendirme Sınavı

Açıklama:

 2. SINIF MATEMATİK DERSİ 2. ÜNİTE SAYI AVI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI (Klavuz kitaptaki sorular cevapları yazılmadan tekrar düzenledim.

 2. Sınıf Matematik - 3. Ünite Kılavuz Kitap Değerlendirme Çalışması

Açıklama:

 2. Sınıf Matematik 3. Ünite Toplama Zamanı Kılavuz Kitaptaki Değerlendirme Etkinliği

 2. Sınıf Matematik - 3. Ünite Toplama Zamanı Değerlendirm

Açıklama:

 2. Sınıf Matematik 3. Ünite: Toplama Zamanı Değerlendirme

 2. Sınıf Matematik - 4. Ünite Çıkarma Ve Çarpma İşlemleri Değerlendirme

Açıklama:

•Çarpanların yerlerinin değişmesi
•Çarpmada sıfırın etkisi
•Şekildeki çarpma işlemini yapınız.
•Boş kutucukları uygun sayılarla doldurunuz.
•Noktalı yere hangi sayı gelmeli?
•Modellenen işlemi yapınız
•Çarpma problemi
•Kutucukları uygun işaret veya sayılarla doldurunuz
•Aşağıdaki işlemlerin sonucunu zihinden bulunuz
•Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız
•Çözümünde yandaki sayıların kullanıldığı bir problem kurunuz ve çözünüz.

 2. Sınıf Matematik - 4. Ünite Çıkarma Ve Çarpma İşlemleri Değerlendirme 2

Açıklama:

 Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız3.Aşağıdaki şemada verilen çıkarmaları yanlarına yazınız.
Ayşe’nin kitabı 68 sayfaydı. Hafta sonu 27 sayfasını okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?
Aşağıdaki ilk şekildeki sayıdan diğerlerini çıkararak sonucu bulunuz.
Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz.
Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz.
Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpım ve çarpanları bulunuz
63 – 46 işleminin sonucunu tahmin ediniz. Sonra işlemi yapınız. Tahmininiz ile işlem sonucunu karşılaştırınız.
Aşağıdaki şekildeki çarpma işlemini yazınız.
Ayşe bakkaldan iki deste kalem aldı. Kaç kalem aldığını çarpma işlemi yaparak bulunuz.

 2. Sınıf Matematik - 5. Ünite Bölme İşlemi Ve Ölçme Değerlendirme

Açıklama:

MEB kitabından 8 soru + 2 soru = 10 soruluk değerlendirme (2 Sayfa) (Hatalar giderilmiştir)

Arama